Loading...
Landbrug 2023-01-11T17:00:32+00:00

LANDBRUG

De 400 malkekøer på Vrejlev Kloster er omdrejningspunktet for godsets drift. Malkekøerne går i en traditionel løsdriftsstald og malkes tre gange om dagen af stedets medarbejdere. Kalve og goldkøer går i dybstrøelse i stalde på Vrejlev Kloster, medens kvierne er opstaldet på gården Landlyst om vinteren, og går på græs i Store Vildmose og på øen Egholm om sommeren.
Hver anden dag kommer mælkekusken og afhenter de cirka 25 tons mælk køerne yder på 6 malkninger, for derefter at køre det til Ingstrup Mejeri, hvor det på traditionel vis laves til ost og smør.

Markbruget omfatter godt 500ha ager som er fordelt på majs, græs, korn og kartofler. Græs og majs bliver finsnittet og kørt sammen i markstakke for senere at indgå i en fuldfoderblanding til kvæget. Kartoflerne tages op i september og oktober og bliver leveret løbende i gennem hele efteråret til kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt. Fra kartoffelmelsproduktionen får vi kartoffelpulp retur, som derefter indgår som en del af fuldfoderblandigen. På de resterende arealer dyrker vi kornafgrøder.

Stedets medarbejdere udfører de fleste markopgaver selv, og der hyres kun maskinstation ind når der ensileres græs og majs.

Man kan følge med i årets gang i marken, ved at følge markholdets Facebookside, hvor de løbende lægger billeder op af hvad årstiden byder på af arbejdsopgaver.

Miljøteknologi

I forbindelse med ejendommens strategi om, at udvikling også skal indeholde bæredygtige forbedringer, har vi i 2022 erstattet alle lysarmaturer i staldene med LED rør med et markant lavere strømforbrug til følge.

I forbindelse med udskiftningen har vi modtaget støtte fra EU ved ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i
landdistrikterne.”

Læs mere via dette link

ADRESSE

Vrejlev Kloster
Vrejlev Kloster 3
9760 Vrå, Danmark

Tlf.   98 98 85 33
Fax.  98 98 81 36
Email: info@vrejlev-kloster.dk

FØLG OS PÅ

Kontakt

ADRESSE

Vrejlev Kloster
Vrejlev Kloster 3
9760 Vrå, Danmark

Tlf.   98 98 85 33
Fax.  98 98 81 36
Email: info@vrejlev-kloster.dk

FØLG OS PÅ

SEND OS EN BESKED